Munkavédelmet lehet venni a munkavédelmi boltban?

Furcsa (hülyeség) lehet a címben feltett kérdés. Miért kell a munkavédelmet boltban árulni? Egyáltalán miért kell védeni a munkát? Az embert kellene, nem? A munkától? Munka elleni védelem? 

Mi a munkavédelem?

Térjünk vissza a gyökerekhez, vizsgáljuk meg először, mi az a munkavédelem!

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szól. E szerint a munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, előírások rendszere és végrehajtása, amelyek célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.

Igen, ez egy kellően tág definíció, szerencsére kellően egyértelmű ahhoz, hogy megértsük az említett részek külön-külön is rendkívül komplex feladatok. Ennek megfelelően tárgyi, személyi és szervezeti területei is ezer szálon kapcsolódnak egymáshoz.

 

Munkavédelmi szolgáltatás boltból?

Ahhoz, hogy a munkavédelem az előbbi definíció szerint teljesüljön több terület összehangolt tevékenységére van szükség. Erre hivatottak a szakképzett munkavédelmi szakemberek. Ilyen szakemberek sokszor “külsősként” jelennek meg egy-egy cég életében, szolgáltatást nyújtva. A vállalkozásoknak, intézményeknek a törvényben meghatározott feltételek szerint kell igénybe venniük ilyen szakemberek munkáját. 

Ezzel megérkeztünk a címbeli felvetés tényleges magyarázatához. Munkavédelmi szolgáltatást nem igazán lehet munkavédelmi boltban venni, mert kevés olyan bolt van, ahol személyzet tagjai között bizonyítvánnyal rendelkező munkavédelmi szakember lenne. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy egy kicsit is komolyabb munkavédelmi vizsgálat nem egy 1 órás masszás, ami után vesszük a kalapunkat.

 

Mire jó egy munkavédelmi bolt?

Talán pontosabb lenne a munkavédelmi bolt helyett a munkavédelmi eszköz bolt elnevezés, mert a különféle munkák során használt munkaruhák, munkavédelmi lábbeli és egyéni védőeszközök kaphatók itt. A munkavédelem fogalmához visszatérve látszik, hogy egy munkavédelmi bolt a munkavédelem tárgyi feltételeinek biztosításában segít. Viszont, ha tovább pontosítjuk, akkor ezen tárgyi feltételeknek is csak egy szűk részét lehet ezekben a boltokban megvenni, ugyanis a munkavédelem tárgyi feltételeihez tartozik még pl. az épület, a gép,  munka során keletkező hulladékok és még sok más…

 

Összegzés

A munkavédelmi boltban azokat az eszközöket lehet megvásárolni, amelyek a munkavédelem megvalósításához szükségesek. 

Így már remélhetőleg teljesebb lett a kép. Nem valószínű, hogy az elnevezés bármikor meg fog változni, így kénytelenek vagyunk ezt használni.